Impressum

Zodpovědná osoba:

Bavaria ICE - Trockentechnik Eiber GbR
Lorenz Eiber
Hagendorf 52
92726 Waidhaus

Kontakt:
Telefon: (0049) 9652/81140
Telefax: (0049) 9652/1359
E-mail: info@bavaria-ice.de

 

Identifikační číslo daně z obratu: DE294618910
 

Daňové číslo: 255 / 157 / 53306

 

Tvorba webových stránek a úprava: Ringholz-Werbung.de, D-92726 Waidhaus

Obrázky: Ringholz-Werbung.de / Bavaria ICE / Tyczka Kohlensäure GmbH & Co. KG

Překlad: Martin Trenz - www.cmcgroup.cz

 

Prohlášení o odmítnutí záruk

Odpovědnost za obsah

Přípravě obsahu našich webových stránek jsme věnovali maximální péči. Přesto však nemůžeme zaručit naprosto aktuální stav, přesnost a úplnost tohoto obsahu. Jakožto poskytovatel služby jsme odpovědni za vlastní obsah těchto stránek v souladu s Článkem 7, Odst. 1 zákona German Teleservices Act (TMG, Zákon Spolkové republiky Německo o teleservices) a v souladu s obecně platnou legislativou. Avšak, v souladu s Články 8-10 TMG, nejsme jakožto poskytovatel služby povinni monitorovat informace od třetích stran, které byly předány či uloženy, ani zjišťovat skutečnosti, které svědčí o ilegálních aktivitách. Závazek odstranit či zablokovat použití informací v souladu s obecně platnou legislativou zůstává nedotčen. Avšak v tomto ohledu nastává zodpovědnost až od toho okamžiku, od nějž jsme si vědomi konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o takovém porušení, neprodleně příslušný obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí stránky, provozované třetími stranami. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Tudíž ani nemůžeme převzít jakoukoli záruku či zodpovědnost za obsah třetích stran a za jeho pravdivost. Za obsah stránek, na nějž směřují odkazy, je vždy zodpovědný konkrétní poskytovatel obsahu či provozovatel daných stránek. Stránky, na něž směřují odkazy, byly zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona v okamžiku, kdy byl odkaz vytvořen. V tom okamžiku jsme nezjistili žádný nezákonný obsah. Avšak permanentní či pravidelný monitoring obsahu stránek, na něž směřují odkazy, není opodstatněný bez specifických skutečností svědčících o tom, že mohou obsahovat porušení zákona. V okamžiku, kdy se o porušení zákona dozvíme, okamžitě příslušné odkazy odstraníme.

Autorské právo (Copyright)

Obsah vytvořený provozovatelem stránek a jakákoli práce na nich podléhají autorskému právu Spolkové republiky Německo. Reprodukování, přepracování, předávání a jakýkoli druh využívání mimo rozsah povolený autorským právem vyžadují písemné povolení konkrétního autora či tvůrce. Stahování a kopírování z těchto stránek je povoleno pouze tehdy, má-li být určeno pro soukromé, nekomerční účely. Pokud nebyl obsah těchto stránek vytvořen jejich provozovatelem, je nutné chránit autorské právo třetích stran, zejména je-li obsah poskytnutý třetími stranami takto označen. Pokud byste si byli vědomi porušení autorských práv, laskavě nás o tom informujte. Budeme-li si takového porušení vědomi, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Naše internetové stránky, obecně řečeno, mohou být užívány bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje (jako jsou jméno a příjmení, adresa či e-mailová adresa) shromažďovány, je tomu tak vždy – tam, kde je to možné – na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom upozornili na to, že může dojít k narušení bezpečnosti, pokud jsou data předávána prostřednictvím internetu (např. při e-mailové komunikaci). Data též není možné plně chránit před přístupem třetích stran. Jak vyžaduje zákon, je třetím stranám výslovně zakázáno použít kontaktní údaje zveřejněné v části „Právní informace“, pro účely zasílání nevyžádaných marketingových materiálů a informací. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo přijmout konkrétní právní kroky v případě nevyžádaného zasílání marketingových informací, jako jsou například spamy.

Právní účinnost tohoto prohlášení

Toto prohlášení je součástí internetové publikace, která na něj odkazuje. V případě, že části nebo odstavce tohoto prohlášení nejsou právně závazná nebo v pořádku, obsah nebo platnost zbývajících částí celku zůstává zachována.

Zdroj: anwalt-seiten.de

Deutsch
česky

Hier finden Sie uns:

Kde nás najdete:

Bavaria ICE

Trockeneistechnik Eiber GbR
Hagendorf 52
92726 Waidhaus

Deutschland - Německo

Hier erreichen Sie uns:

Kontaktní údaje:

Büro/Kancelář: +49 9652/81140

Fax: +49 9652/1359

Andreas Eiber: +49 171/3856244

 

Česky mluvící kontakt:

Ilona a Vladi Hofmann +420/737637733 nebo +420/732979879

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

nebo využijte náš kontaktní formulář.

 

Druckversion | Sitemap
© Bavaria ICE - Trockeneistechnik Eiber GbR, D-92726 Waidhaus